Vi är specialiserade
på brottmål

Vi åtar oss försvararuppdrag och
uppdrag som målsägandebiträde
INGET UPPDRAG ÄR FÖR STORT
ELLER FÖR LITET


Försvararuppdrag

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få någon av byråns advokater som din offentlige försvarare.

Utnyttja denna rätt att själv välja vem
som ska försvara dig!

Du har rätt till att ha en försvarare närvarande
redan vid första polisförhöret.

Vi åtar oss också privata försvararuppdrag.


Målsägandebiträdesuppdrag

Om du råkar ut för ett brott har du ofta rätt
till ett målsägandebiträde.

Du kan själv välja vilken advokat som ska vara ditt biträde och utgöra ditt juridiska stöd inför och efter rättegången.

Målsägandebiträdet hjälper också till med att
föra din skadeståndstalan.

DET ÄR VI SOM ÄR
KRUSE & CO

Det är vi som är kruse
Lars Kruse

LARS KRUSE

Advokat och delägare

Medlem i Advokatsamfundet 1989

Arbetar uteslutande med försvararuppdrag
Därutöver utbildar han advokater för
Sveriges Advokatsamfund och Limhamnsgruppen.

lars@advokatkruse.se

Maria Adielsson

MARIA ADIELSSON

Advokat och delägare

Medlem i Advokatsamfundet 2006

Ordförande i Försvararkollegiet i
Nordvästra Skåne sedan 2013
Styrelseledamot i Advokatsamfundets
Södra avdelning sedan 2013
Deltar regelbundet i remissarbete för Advokatsamfundet
2002-2012 Anställd på advokatbyrå
2000-2002 Notarietjänstgöring på
Ängelholm/Helsingborgs tingsrätt
2000 Jur.kand. Lunds Universitet

Åtar sig försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde

maria@advokatkruse.se

Eva Redig

Eva Redig

Advokat

Medlem i Advokatsamfundet 2010

Anställd på Advokatbyrån Kruse & Co sedan 2016
2012-2016 Domarutbildning - Hovrätten för
Övre Norrland och Umeå tingsrätt
2010-2012 Advokat på advokatbyrå
2006-2010 Biträdande jurist på advokatbyrå
2004-2006 Notarietjänstgöring på Helsingborgs tingsrätt
2004 Jur. kand. Umeå universitet

Åtar sig försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde

eva.redig@advokatkruse.se

Fredrik Ferrand - Drake

Fredrik Ferrand-Drake

Advokat

Medlem i Advokatsamfundet 2019

Anställd på Advokatbyrån Kruse & Co sedan 2017
2016 Biträdande jurist på advokatbyrå
2016 Jur.kand. Umeå universitet

fredrik@advokatkruse.se

Eva Björklund

EVA BJÖRKLUND

Advokatsekreterare

eva.bjorklund@advokatkruse.se