Skip to main content
Lars Kruse
Lars Kruse

Senior advisor, Advokat

0705-93 01 78
lars@advokatkruse.se

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1989.

Lars Kruse har arbetat på advokatbyrå i fem decennier och har tidigare arbetat i huvudsak med civila processer, skiljeförfaranden och straffprocesser.

Sedan ca 20 år tillbaka arbetar Lars Kruse så gott som uteslutande som försvarsadvokat. Han har i sin verksamhet kommit att arbeta med massmedialt mycket uppmärksammade brottmål både avseende s k grov organiserad brottslighet men även med grov ekonomisk brottslighet.

Utöver sina försvararuppdrag utbildar Lars Kruse såväl blivande advokater som medlemmar i Sveriges Advokatsamfund; om försvararrollen och de taktiska och strategiska överväganden som måste göras för ett framgångsrikt försvar och en rättvis rättegång för klienten.

Lars Kruse har samtliga de senaste nio åren blivit framröstad på topp-10-listan över de av Sveriges försvarsadvokater andra advokater skulle välja (källa: www.legallyyours.se).

Lars Kruse är även ledamot av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd.

Maria Adielsson
Maria Adielsson

Advokat och delägare

0708-28 48 76
maria@advokatkruse.se

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2006.

Maria Adielsson har varit verksam vid advokatbyrå i över 20 år och arbetar sedan lång tid tillbaka närmast uteslutande som försvarsadvokat. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av mål med koppling till s k grov organiserad brottslighet. Maria Adielsson har också blivit framröstad på topp 10-listan över de av Sveriges försvarsadvokater som andra advokater skulle välja.

Utöver försvararuppdragen utbildar Maria Adielsson blivande advokater på Sveriges Advokatsamfund. Hon har på uppdrag av Advokatsamfundet författat ett antal remissvar i straff- och processrätt och är av regeringen förordnad som expert i utredningen om utvärdering av hemlig dataavläsning. Maria Adielsson är ordförande i Försvararkollegiet i Nordvästra Skåne och ledamot av fullmäktige i Sveriges Advokatsamfund.

Eva Redig
Eva Redig

Advokat och delägare

0709-24 32 40
eva.redig@advokatkruse.se

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2010.

Eva Redig har varit verksam på advokatbyrå i över 15 år och har de senaste åren arbetat uteslutande med brottmål, både som försvarare och som målsägandebiträde. Utöver arbetet som advokat har Eva Redig erfarenhet av arbete i hovrätt och som domare i tingsrätt.

Fredrik Ferrand Drake
Fredrik Ferrand-Drake

Advokat

0722-22 35 53
fredrik@advokatkruse.se

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2019.

Fredrik Ferrand-Drake började på Advokatbyrån Kruse & Co år 2017 och har alltsedan dess arbetat uteslutande med brottmål. Han åtar sig brottmålsuppdrag av alla typer och med ett stort engagemang och ett brinnande intresse företräder han såväl den som är misstänkt för ett brott som den som blivit utsatt för en brottslig händelse.

Zinajda Horozovic
Zinajda Horozovic

Advokat

0766-33 81 16
zinajda@advokatkruse.se

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2021.

Zinajda Horozovic började på Advokatbyrån Kruse & Co. år 2021 efter arbete på annan advokatbyrå. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Utöver svenska och engelska talar Zinajda Horozovic även bosniska/serbiska/kroatiska.

Eva Björklund
Eva Björklund

Advokatassistent

042-28 25 00
eva.bjorklund@advokatkruse.se

Eva Björklund är ansvarig för administrationen på advokatbyrån och den som ser till att allt runt advokaterna fungerar.

Utöver ett omfattande administrativt arbete är det Eva Björklund du möter när du kontaktar vår byrå eller kommer på besök.

Kontakta oss

042-28 25 00

Skicka e-post

Besök oss

Hamntorget 5
252 21 Helsingborg