Skip to main content

Vi försvarar din värld

Försvararuppdraget är vår passion. Vi ger råd och representerar både privatpersoner och företag, såväl i förebyggande syfte som i skarpt läge. Vi biträder också brottsoffer för att ge dem upprättelse.

Vi kombinerar entusiasm med erfarenhet och kunnande. Vi tar inget för givet utan ifrågasätter och utgår inte ifrån att det motparten presenterar måste vara den enda sanningen. För oss är inget hugget i sten och vi kan vara mycket envisa för att visa vår klients sida av saken. Detta är vår strategi för ett framgångsrikt försvar.

Försvararuppdrag

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få någon av byråns advokater som din offentlige försvarare.

Utnyttja denna rätt att själv välja vem som ska försvara dig!

Du har rätt till att ha en försvarare närvarande redan vid första polisförhöret.

Vi åtar oss också privata försvararuppdrag.

Kontakta oss

Målsägandebiträde

Om du råkar ut för ett brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde.

Du kan själv välja vilken advokat som ska vara ditt biträde och utgöra ditt juridiska stöd inför och efter rättegången.

Målsägandebiträdet hjälper också till med att föra din skadeståndstalan.

Kontakta oss

Kontakta oss

042-28 25 00

Skicka e-post

Besök oss

Hamntorget 5
252 21 Helsingborg